Adatkezelési tájékoztató

2018. június 20., 09:51

Adatkezelési tájékoztató

 

  1. Bevezetés

Önkormányzat Söpte, Önkormányzat Salköveskút, Önkormányzat Vasasszonyfa, Önkormányzat Vassurány, Vasszilvágy Község Önkormányzata és a  Söptei Közös Önkormányzati Hivatal (Továbbiakban: Hivatal) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme tekintetében, ezért kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Hivatal a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Rendkívül fontos számunkra, hogy az Ön magánszférája védelmet élvezzen honlapjaink használata során.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

A Hivatal www. sopte.hu, www.salkoveskut.hu, www.vasasszonyfa.hu, wwww.vassurany.hu, www. vasszilvagy.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.

 

  1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 

Önkormányzat Söpte

Képviselője:           Nagy Róbert polgármester

Székhelye: 9743 Söpte, Petőfi Sándor u. 61.

weboldal címe:      www.sopte.hu

 

Önkormányzat Salköveskút

Képviselője:           Tóth József polgármester

Székhelye: 9742 Salköveskút, Március 15. tér 2.

weboldal címe:      www.salkoveskut.hu

 

 

Önkormányzat Vasasszonyfa

Képviselője:          Katavics András polgármester

Székhelye: 9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1.

weboldal címe:      www.vasasszonyfa.hu

 

 

 

Önkormányzat Vassurány

Képviselője:           Forrai Dániel polgármester

Székhelye: 9741 Vassurány, Táncsics köz 7.

weboldal címe:      www.vassurany.hu

 

Vasszilvágy Község Önkormányzata

Képviselője:           Szabó József polgármester

Székhelye: 9747 Vasszilvágy, Rákóczi u. 25

weboldal címe:      www.vasszilvagy.hu

 

Söptei Közös Önkormányzati Hivatal

Képviselője:          Számedli Cecília Éva jegyző

Székhelye: 9743 Söpte, Petőfi Sándor u. 61.

 

 

  1. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Neve:                     Keringer Zsolt

E-mail címe:          zsolt.keringer@gmail.com

Telefonszáma:      06/30 740 69 43

  1. A Portálok adatkezelései

A Hivatal a fent megnevezett weboldalakon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembe vételével jár el.

 

 

 


« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Söpte - Magyar