In memoriam Komláti László 1956-2021.

2021. augusztus 30., 09:23
.

 

Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy Söpte község volt polgármestere, a falu  díszpolgára, Komláti László türelemmel viselt hosszú betegségét követően 2021. 08. 29. napján elhunyt.

 

Komláti László 1956. november 10-én született Szombathelyen.

1985-től a Közös Községi Tanács elnökeként, majd a rendszerváltás után Söpte polgármestereként meghatározó szerepet töltött be a település életében. 2010. októberéig vezette a falut.

1991-től a település lámpásaként a helyi általános iskolában generációk sajátíthatták el tőle a tudást.

 

A modernizáció alapjait teremtette meg a vízműberuházással, a belterületi közúthálózat korszerűsítésével, a kábeltelevízió hálózat kiépítésével, az iskola létrehozásával, a gázvezeték átadásával, a sportcsarnok, a ravatalozó és az építési telkek kialakításával.

 

A munkája éltette, valamint a családja, közvetlen barátai, kollégái, akik betegsége éveiben is mellette álltak.

 

A település működéséért, fejlesztéséért nyújtott munkája elismeréseként 2020. novemberében díszpolgári címet adományozott Söpte Község Képviselő-testülete.

 

Halálával egy nagy tudású, vidám, életszerető, kiváló egyéniséget veszített el Söpte lakossága, pótolhatatlan veszteség érte községünket.

 

Tisztelettel és elismeréssel adózunk példaértékű szakmai elkötelezettsége, embersége előtt!

Komláti Lászlót Söpte önkormányzata saját halottjának tekinti.

 

Emlékét megőrizzük! Osztozunk a család fájdalmában!

 

Söpte méltósággal, tisztességgel emlékezik rá.

 

 
   

 

 

                                                     Nagy Róbert Balázs 

                                                                 Söpte polgármestere      

 

                    

 


« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Söpte - Magyar