Szociális célú tűzifa támogatás

2021. október 27., 13:53
Felhívás

Önkormányzat Söpte Képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályait.

 

Szociális célú tűzifa támogatás adható annak a személynek, vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 120.000,-Ft-ot és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

 

                                               A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a(z)

- aktív korúak ellátásában részesülők,

- időskorúak járadékában részesülők,

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,

- kiskorú gyermeket nevelők,

- egyedül élő időskorúak.

 

Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa adható.

 

A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat.

 

A szociális célú tűzifa támogatásról a polgármester jogosult dönteni.

 

A támogatás iránti igényeket 2021. november 15. napjáig lehet benyújtani, kérelem a honlapon és a hivatalban elérhető, melyhez csatolni kell a család jövedelem igazolását.

 

Söpte, 2021.október 18.

 

                                                                                              Nagy Róbert Balázs sk.

                                                                                                   polgármester
« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Söpte - Magyar