Szociális célú tűzifa támogatás

2020. október 08., 14:22
FELHÍVÁS

 

Önkormányzat Söpte Képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályait.

Szociális célú tűzifa támogatás adható annak a személynek, vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 120.000,-Ft-ot és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

 A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a(z)

- aktív korúak ellátásában részesülők,

- időskorúak járadékában részesülők,

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

- kiskorú gyermeket nevelők,

- egyedül élő időskorúak.

Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa adható.

A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat.

A szociális célú tűzifa támogatásról a polgármester jogosult dönteni.

A támogatás iránti igényeket 2020. november 15. napjáig lehet benyújtani, kérelem a honlapon és a hivatalban elérhető, melyhez csatolni kell a család jövedelem igazolását.

 

Söpte, 2020.október 08.

 

Nagy Róbert Balázs sk.

polgármester
« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Söpte - Magyar