Önkormányzat / Helyi adók

Helyi adókHelyi adók
 
Magánszemélyek kommunális adója: 8.000 Ft/év

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, a belterületi beépítetlen földrészlet (telek), valamint a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga. Bevallást az alábbi nyomtatványon lehet tenni.

 

Helyi iparűzési adó:

Állandó jellegű iparűzési tevékenység végzés esetén az adóalap 1,8 %-a.
Az adózónak állandó jellegű iparűzési tevékenység megkezdését követő 15 napon belül kell bejelentkezni az önkormányzati adóhatósághoz az alábbi nyomtatványon.

Az adózó az adókötelezettséget érintő változást és az adóköteles tevékenység megszűnését követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzati adóhatósághoz.
Adóbevallását az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adózó az adóévet követő május 31-ig, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Talajterhelési díj: 1800 Ft/m3.

A kibocsátónak a tárgyévet követő év március 3l-ig kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: A magánszemély adózó a jövedelem megszerzését követő évi március 20-ig teljesíti bevallását.

A kifizető a levont adóról az adóévet követő február 15-ig nyújtja be bevallását.


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Söpte - Magyar