Söptéről / Népesség alakulása

Népesség alakulásaSöpte a kedvezőbb elérhetőségű, ingázásra alkalmas települések kategóriájába tartozik. Kevés a munkahely, az aktív keresők zöme Szombathelyre ingázik naponta. Munkaerővonzása a településnek nem jelentős. Sokan költöznek évről évre a faluba, elsősorban Szombathelyről, amelynek agglomerációjába tartozik a település.

A lakosságszám alakulása tárgyév január 1-jén

2009: 809 fő,

2010: 820 fő,

2011: 805 fő,

2012: 763 fő,

2013: 817 fő,

2014: 799 fő.

2015: 790 fő

Az adatokból leszűrhető, hogy a népességszám ingadozik. Alacsony a mortalitási index, de az élveszületési ráta még alacsonyabb, ez a fő oka a természetes fogyásnak. A település lakosságának 22 %-a időskorú, 13,4 %-a pedig 18 év alatti – gyermekkorú. Az öregedési index enyhén emelkedik, értéke: 1,7. , azaz több a 60 év feletti, mint a gyermekkorú.

Állandó lakosok életkor szerinti megoszlása

2015. január 1-jei létszámból /799 fő/

Kor

0-2

24

3-5

8

6-13

54

14-17

20

18-54

439

55-59

68

60-69

111

70-79

45

80-

21

 

A település népsűrűsége: 57,87 fő/km2, területe: 13,98 km2.

 

A 2001. és a 2011. évi népszámlálási adatokból megállapítható, hogy a felsőfokú végzettségűek aránya több, mint duplájára emelkedett 10 év alatt. 2001. évben a lakosság 4,9 %-át tették ki a felsőfokú végzettségűek, míg ez az arány 2011. évben 11,9 % volt. 2011-ben a felsőfokú végzettségű nők aránya a 25 év feletti lakosság számának a  14,1 %-a, a férfiaké e körben 9,4% volt.

A népesség gazdaságilag aktív, a foglalkoztatottságban komolyan problémák nem léptek fel. A regisztrált  munkanélküliek száma tárgyév január 1-jén 2009-ben: 41 fő, 2010-ben: 29 fő, 2011-ben 16 fő, 2012-ben 14 fő, 2013-ban: 13 fő, 2014-ben 16 fő volt. 2014. december 31- i adat alapján 8 fő. 2015. szeptember 20-i állapot szerint pedig: 18 fő. 


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Söpte - Magyar